ФЦТиК. Сотрудники деканата


Новичкова Наталья Борисовна

Специалист по учебно-методической работе

Тел: 8-499-160-92-00, доб. 1241

novichkova@rgust.ru


Лучин Вячеслав Владимирович

Лаборант деканата ЦТиКБ

Тел: 8-499-160-92-00, доб. 1241

luchin@rgust.ru